Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Příčinkový součinitel sedání Is

Příčinkový součinitel sedání Is závisí na poměru hloubky paty piloty pod povrchem únosné vrstvy D a průměru piloty d. Příčinkový součinitel sedání piloty Is je dán vztahem:

kde:

I0

-

základní příčinkový součinitel sedání

Rk

-

korekční součinitel tuhosti piloty

Rh

-

součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.