Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Příčinkový součinitel sedání Is

Příčinkový součinitel sedání Is závisí na poměru hloubky paty piloty pod povrchem únosné vrstvy D a průměru piloty d. Příčinkový součinitel sedání piloty Is je dán vztahem:

kde:

I0

-

základní příčinkový součinitel sedání

Rk

-

korekční součinitel tuhosti piloty

Rh

-

součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.