0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Caquot - Kériselova teorie

Pasivní  tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku pro δ = -φ uvedený v tabulce

ψ

-

zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ, viz tabulka

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

svislé geostatické napětí

Svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi:

kde:

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Literatura:

Československá státní norma ČSN 730037 Zemní tlaky na stavební konstrukce, Český normalizační institut, 1992, Praha.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.