Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Caquot - Kériselova teorie

Pasivní  tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku pro δ = -φ uvedený v tabulce

ψ

-

zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ, viz tabulka

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

svislé geostatické napětí

Svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi:

kde:

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Literatura:

Československá státní norma ČSN 730037 Zemní tlaky na stavební konstrukce, Český normalizační institut, 1992, Praha.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.