Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

IG řezy

Rám "IG řezy" je určen k vytváření geologických řezů, ve kterých jsou znázorněny zadané Zkoušky, Zemní profily a další uživatelské popisy. Je dostupný uživatelům se zakoupeným modulem "Řezy". Vytvořené Řezy lze v módu Výkres exportovat do formátů *.DXF, *.DWG nebo *.PDF.

V rámu se nejprve zadá konstruovaný řez - rovný nebo lomený. (Grafické zadání se ukončí zadáním bodu dvakrát na stejném místě.) Po zadání řezu se dialogové okno zobrazí v módu "Topologie".

Topologie řezu

Do řezu umístíme zkoušky, které chceme na výkresu zobrazit. Zkoušky se standardně promítají kolmo na řez, ale můžeme je vždy posunout. V tabulce zkoušek je zobrazeno staničení zkoušky a vzdálenost zkoušky od řezu.

Pro definici a práci s výkresem přepneme do módu "Výkres".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.