0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrhové přístupy

EN 1997-1 zavádí do výpočtu tři návrhové přístupy, lišící se aplikací dílčích součinitelů.

Dílčí součinitele se podle EN 1997-1 obecně aplikují na samotná zatížení nebo jejich účinky, na vlastnosti základové půdy M, nebo odpory R nebo na oboje. Hodnoty dílčích součinitelů se liší nejen podle použitého návrhového přístupu, ale také podle typu řešené geotechnické úlohy (opěrné konstrukce, piloty apod.). Hodnoty dílčích součinitelů obecně udává Eurokód v Příloze A, národní volbu hodnot dílčích součinitelů uvádí NP. Program podle zvoleného návrhového přístupu resp. volby dalších parametrů v nastavení výpočtu automaticky zobrazuje potřebné součinitele.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé Návrhové přístupy uplatňují do výpočtu dílčí součinitele různým způsobem (např. na zatížení konstrukce a výsledný odpor konstrukce nebo na zatížení a parametry zemin) je logické, že se výsledky podle jednotlivých návrhových přístupů mohou značně lišit. Pokud není v Národní příloze uveden pro danou geotechnickou úlohu doporučený Návrhový přístup, zůstává výběr Návrhové přístupu na projektantovi (a tím i zhodnocení, zda získané výsledky odpovídají řešené situaci).

  • Návrhový přístup 1 - Ověření se provádí pro dva soubory součinitelů (Kombinace 1 a Kombinace 2) použitých ve dvou oddělených výpočtech. Součinitelé se uplatňují na zatížení a materiálové charakteristiky.
  • Návrhový přístup 2  - Aplikuje dílčí součinitele na zatížení a na odpor materiálu (únosnost).
  • Návrhový přístup 3  - Návrhový přístup 3 aplikuje dílčí součinitele na zatížení a současně na materiál (charakteristiky zemin)

Dialogové okno "nová Nastavení" výpočet podle EN 1997 - Volba návrhového přístupu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.