0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení gabionu - stupeň bezpečnosti

Při posouzení vnitřní stability gabionu podle stupně bezpečnosti se uvažují následující případy:

a) Posouzení na překlopení:

kde:

Movr

-

klopící moment

Mres

-

vzdorující moment

SFo

-

stupeň bezpečnosti na překlopení

b) Posouzení na posunutí:

kde:

N

-

normálová síla

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

d

-

šířka bloku

e

-

excentricita

H

-

posouvající tečná síla

Fres

-

vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí)

SFs

-

stupeň bezpečnosti na posunutí

µ

-

součinitel redukce

c) Posouzení únosnosti na boční tlak:

kde:

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

S

-

síla na 1 bm spoje

Su

-

únosnost spoje (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

SFn

-

stupeň bezpečnosti namáhání sítě (zadává se v záložce "Výpočet zdí" (standardní hodnota 1,5)

b

-

šířka = 1 bm (běžný metr konstrukce)

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

d) Posouzení únosnosti spáry mezi bloky:

kde:

Nd

-

tahová síla na 1 bm horní spáry

Nu

-

pevnost sítě (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

SFn

-

stupeň bezpečnosti namáhání sítě (zadává se v záložce "Výpočet zdí"

(standardní hodnota 1,5)

Qtr

-

smyková síla přenášená třením a soudržností mezi bloky

γf

-

součinitel redukce tření mezi bloky - zadává se v záložce "Výpočet zdí"

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.