Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Střešní konstrukce

Program Truss4 je komplexní software pro výrobce dřevěných příhradových vazníků spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Truss4 řeší všechny části dané problematiky od modelování konstrukcí přes statický návrh až po ekonomické kalkulace a přípravu výrobní dokumentace.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Novinky v TRUSS4 verze 16

Roof Truss Design TRUSS4

Novinky a vylepšení

  • Kreslící nástroje v programu Truss 2D
  • CAD nástroje pro editaci topologie v programu Truss 2D
  • Editovatelné excentricity diagonál
  • Dokončení posouzení dle DIN EN 1995-1-1
  • Export souboru *.dxf pro SL laserl

Technologie Bova-nail

Bova logo TRUSS4 je součástí technologie Bova-nail, která dále zahrnuje strojní zařízení pro výrobu příhradových vazníků a široký sortiment spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Do you need any additional information?

Contact Fine Office directly to get further information about this product.