Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

TRUSS4

Střešní konstrukce

Program Truss4 je komplexní software pro výrobce dřevěných příhradových vazníků spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Truss4 řeší všechny části dané problematiky od modelování konstrukcí přes statický návrh až po ekonomické kalkulace a přípravu výrobní dokumentace.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Novinky v poslední verzi TRUSS4

Roof Truss Design TRUSS4

Novinky a vylepšení

  • Zastřešení obecného polygonu
  • Vypnutí přenosu sil pro jednotlivé zatěžovací stavy
  • Automatické dělení hambalkových vazníků
  • Přenos sil z vazníků na průvlaky
  • Přegenerování vazníků v programu Truss 2D

Technologie Bova-nail

Bova logo TRUSS4 je součástí technologie Bova-nail, která dále zahrnuje strojní zařízení pro výrobu příhradových vazníků a široký sortiment spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.