Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Síť smykových ploch

U kruhových smykových ploch je někdy výhodné zobrazení více smykových ploch najednou. K tomu slouží výpočet pomocí sítě smykových ploch.

Výpočet sítě se provádí vždy od aktuálně zadané smykové plochy - proto doporučujeme nejprve provést standardní optimalizaci kruhové smykové plochy.

Při tomto typu výpočtu lze také zadat omezení smykové plochy.

V dialogovém okně zadáme parametry sítě (kroky posunu středů a poloměru, natočení) - po spuštění výpočtu se provedou výpočty všech zadaných smykových ploch a zobrazí se v nastavené barevné škále.

Nastavení parametrů sítě smykových plochy

Pro znázornění je občas výhodné uvažovat jen stupně bezpečnosti do určité hodnoty - to lze nastavit v okně "Definice škály barev" - tlačítkem "Generovat hodnoty". Smykové plochy mimo zadaný rozsah se nevykreslují.

Generování škály do určité hodnoty

Tuto metodu lze použít i jako ruční optimalizaci:

  • vyjdeme ze zadané smykové plochy a provedeme výpočet
  • nejhorší nalezená smyková plocha se zobrazí modře a její střed tučně
  • po dalším provedení výpočtu se vyjde z této smykové plochy a síť pro výpočet se vygeneruje znovu
  • postup můžeme opakovat do doby, kdy je výsledně nalezený střed smykové plocha ve středu sítě

V každém případě je tento postup méně spolehlivý než standardní algoritmus optimalizace smykové plochy a doporučujeme ho používat velmi opatrně.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.