0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Síť smykových ploch

U kruhových smykových ploch je někdy výhodné zobrazení více smykových ploch najednou. K tomu slouží výpočet pomocí sítě smykových ploch.

Výpočet sítě se provádí vždy od aktuálně zadané smykové plochy - proto doporučujeme nejprve provést standardní optimalizaci kruhové smykové plochy.

Při tomto typu výpočtu lze také zadat omezení smykové plochy.

V dialogovém okně zadáme parametry sítě (kroky posunu středů a poloměru, natočení) - po spuštění výpočtu se provedou výpočty všech zadaných smykových ploch a zobrazí se v nastavené barevné škále.

Nastavení parametrů sítě smykových plochy

Pro znázornění je občas výhodné uvažovat jen stupně bezpečnosti do určité hodnoty - to lze nastavit v okně "Definice škály barev" - tlačítkem "Generovat hodnoty". Smykové plochy mimo zadaný rozsah se nevykreslují.

Generování škály do určité hodnoty

Tuto metodu lze použít i jako ruční optimalizaci:

  • vyjdeme ze zadané smykové plochy a provedeme výpočet
  • nejhorší nalezená smyková plocha se zobrazí modře a její střed tučně
  • po dalším provedení výpočtu se vyjde z této smykové plochy a síť pro výpočet se vygeneruje znovu
  • postup můžeme opakovat do doby, kdy je výsledně nalezený střed smykové plocha ve středu sítě

V každém případě je tento postup méně spolehlivý než standardní algoritmus optimalizace smykové plochy a doporučujeme ho používat velmi opatrně.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.