Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Číslo pórovitosti

Číslo pórovitosti e popisuje póry zeminy a je definováno vztahem:

kde:

Vp

-

objem pórů

Vs

-

objem pevných částic

Rozsahy čísla pórovitosti e (Braja M. DAS: Principles of Foundation Engineering)

Zemina

Číslo pórovitosti e [-]

Stejnozrnný písek kyprý

0,80

Stejnozrnný písek ulehlý

0,45

Kyprý prachovitý písek s ostrohrannými zrny

0,65

Ulehlý prachovitý písek s ostrohrannými zrny

0,40

Tuhý jíl

0,60

Měkký jíl

0,90 - 1,40

Spraš

0,90

Měkký organický jíl

2,50 - 3,20

Ledovcový till

0,30

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.