0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení - ZS

Rám "Zatížení - ZS" je určen k zadání zatěžovacího stavu (stavební, provozní) a zatížení od mostu a přechodové desky. Podle zadaného typu ZS se provádí posouzení a dimenzování celé mostní opěry, resp. její části.

Při výpočtu podle EN 1997 nebo podle LRFD se zadané zatížení od mostu a přechodové desky NEPŘENÁSOBUJE žádnými dílčími součiniteli. Zadané síly tedy musí být stanoveny v souladu s příslušnými normami (EN 1990, EN 1991).

V případě stavebního stavu opěry se nezadává žádné zatížení a opěra v dané fázi budování je posuzována bez závěrné zídky a mostních křídel.

U provozního stavu se zadává zatížení od mostu a přechodové desky a jejich umístění, posuzuje se celá mostní opěra.

Pro posouzení opěry je vhodné využít fáze budování a zadat v jednotlivých fázích různé zatěžovací stavy (např. stavební stav, provozní stav bez nahodilého zatížení, provozní stav s veškerým zatížením). V jednotlivých fázích lze pak zadat různá zatížení, přitížení, tvary terénu, typ výpočtu tlaku (aktivní, v klidu), výpočtové koeficienty a další.

Rám "Zatížení ZS"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.