Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zatížení - ZS

Rám "Zatížení - ZS" je určen k zadání zatěžovacího stavu (stavební, provozní) a zatížení od mostu a přechodové desky. Podle zadaného typu ZS se provádí posouzení a dimenzování celé mostní opěry, resp. její části.

Při výpočtu podle EN 1997 nebo podle LRFD se zadané zatížení od mostu a přechodové desky NEPŘENÁSOBUJE žádnými dílčími součiniteli. Zadané síly tedy musí být stanoveny v souladu s příslušnými normami (EN 1990, EN 1991).

V případě stavebního stavu opěry se nezadává žádné zatížení a opěra v dané fázi budování je posuzována bez závěrné zídky a mostních křídel.

U provozního stavu se zadává zatížení od mostu a přechodové desky a jejich umístění, posuzuje se celá mostní opěra.

Pro posouzení opěry je vhodné využít fáze budování a zadat v jednotlivých fázích různé zatěžovací stavy (např. stavební stav, provozní stav bez nahodilého zatížení, provozní stav s veškerým zatížením). V jednotlivých fázích lze pak zadat různá zatížení, přitížení, tvary terénu, typ výpočtu tlaku (aktivní, v klidu), výpočtové koeficienty a další.

Rám "Zatížení ZS"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.