0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Posouzení namáhání ohybem a normálovou sílou

Namáhání kombinací normálové síly a ohybu se posuzuje podle vztahu:

kde:

σn

-

napětí od normálové síly (tlakové nebo tahové)

σm

-

napětí v ohybu

fn

-

pevnost dřeva v tlaku, resp. v tahu

fm

-

pevnost dřeva v ohybu

SFs

daný stupeň bezpečnosti

Hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení smyku

Smykové napětí τ se posuzuje podle vztahu:

kde:

fv

-

pevnost dřeva ve smyku

Hodnota využití je dána výrazem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.