Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočtové koeficienty

V záložce "Piloty" se zadávají dvě skupiny výpočtových (dílčích) součinitelů:

Součinitelé redukce parametrů zemin

γ

-

součinitel redukce úhlu vnitřního tření

γmc

-

součinitel redukce soudržnosti

γ

-

součinitel redukce objemové tíhy zeminy

Je také možné volit redukci tgφ.

Součinitelé redukce únosnosti (odporu) piloty

γb

-

součinitel redukce odporu na patě

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti

γt

-

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

γst

-

součinitel redukce únosnosti tažené piloty

Hodnoty jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v příslušných normách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.