Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Korektor zadávaného rozhraní

Po zadání resp. editaci rozhraní se zadané rozhraní automaticky upraví tak, aby bylo korektní, tj. dotýkalo se na začátku a na konci krajů světa nebo jiného rozhraní. Automatického korektoru lze také využít pro zjednodušení zadávání - např. zadáme-li rozhraní pouze jedním bodem, korektor vytvoří vodorovné rozhraní, které tento bod obsahuje.

Pokud se rozhraní na konci dotýká jiného rozhraní, pak korektor vytvoří koncové body aktuálního rozhraní a vloží je i do rozhraní, kterého se nové rozhraní dotýká. Všechny linie všech rozhraní tedy vždy začínají a končí v bodě.

V případě nekorektního zadání (viz spodní obrázek) nejde rozhraní uložit. V tomto případě je nutné rozhraní opravit, nebo ukončit zadávání bez uložení tlačítkem "Storno".

Zde jsou příklady funkce korektoru rozhraní (korektního a nekorektního zadání):

Korektní a nekorektní tvary rozhraní

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.