0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Korektor zadávaného rozhraní

Po zadání resp. editaci rozhraní se zadané rozhraní automaticky upraví tak, aby bylo korektní, tj. dotýkalo se na začátku a na konci krajů světa nebo jiného rozhraní. Automatického korektoru lze také využít pro zjednodušení zadávání - např. zadáme-li rozhraní pouze jedním bodem, korektor vytvoří vodorovné rozhraní, které tento bod obsahuje.

Pokud se rozhraní na konci dotýká jiného rozhraní, pak korektor vytvoří koncové body aktuálního rozhraní a vloží je i do rozhraní, kterého se nové rozhraní dotýká. Všechny linie všech rozhraní tedy vždy začínají a končí v bodě.

V případě nekorektního zadání (viz spodní obrázek) nejde rozhraní uložit. V tomto případě je nutné rozhraní opravit, nebo ukončit zadávání bez uložení tlačítkem "Storno".

Zde jsou příklady funkce korektoru rozhraní (korektního a nekorektního zadání):

Korektní a nekorektní tvary rozhraní

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.