0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mohr-Coulombova podmínka smykové pevnosti

U M-C podmínky smykové pevnosti se způsob výpočtu stability svahu se liší pro:

Pro efektivní M-C napjatost se zadávají základní parametry - úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně. Orientační parametry hornin jsou uvedeny v teoretické části nápovědy zde.

V některých zemích je při výpočtu totální napjatosti zvykem definovat oba parametry smykové pevnosti zemin φu, cu. V tomto případě je nutné v programu "Stabilita svahu" zadat úlohu jako pro případ efektivní napjatosti pomocí parametrů φef, cef.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.