Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient tuhosti piloty K

Koeficient tuhosti piloty je definován vztahem:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Es

-

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

Ra

-

poměr plochy řezu pilotou a plochy ohraničené vnějším okrajem [-]

kde:

A1

-

průměrná plocha příčného řezu pilotou [m2]

A2

-

plocha dříku piloty [m2]

(pro tuhé piloty Ra = 1)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.