Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient tuhosti piloty K

Koeficient tuhosti piloty je definován vztahem:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Es

-

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

Ra

-

poměr plochy řezu pilotou a plochy ohraničené vnějším okrajem [-]

kde:

A1

-

průměrná plocha příčného řezu pilotou [m2]

A2

-

plocha dříku piloty [m2]

(pro tuhé piloty Ra = 1)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.