0

GEO5 software

Opěrné zdi

Standardní zdi

Gravitační zdi z prostého betonu nebo kamene lze řešit v programu Tížná zeď, kde lze zadat i uživatelský tvar zdi. Pro úhlové zdi z železobetonu je určen program Úhlová zeď. Mostní opěry včetně křídel řeší program Opěra.

Všechny programy pro výpočet opěrných zdí komunikují s ostatními programy. Pro výpočet celkové stability se přenáší data do programu Stabilita svahu, pro posouzení založení se spouští programy pro plošné nebo hlubinné zakládání.

GEO5 Software - Posouzení opěrných konstrukcí a zdí.

Segmentové zdi

Segmentové zdi jsou tvořeny více bloky. Patří sem i gabionové stěny, které lze řešit v programu Gabion. Pro zdi složené z prefabrikovaných bloků slouží program Prefabrikovaná zeď. Speciální programy jsou Redi-Rock zeď a Easy Block zeď, které pracují s bloky systému Redi-Rock Inc. resp Easy Block GmbH. Geovýztuhy mohou být použity ve všech uvedených programech.

Pro zdi ze zdiva provázaného výztuží s betonovým základem je určen program Vyztužená zeď.

GEO5 Software - Posouzení gabionových zdí a zdí z prefabrikovaných bloků a dílců

Vyztužené zemní zdi

Speciální případy opěrných stěn, které jsou tvořeny vyztuženou zeminou, lze řešit ve dvou programech. Program Vyztužené náspy uvažuje zeminu vyztuženu geovýztuhami, zatímco program Hřebíkovaný svah pracuje s hřeby a stříkaným betonem nebo ocelovými sítěmi.

Zatížení zemním tlakem na obecnou konstrukci řeší program Zemní tlaky.

GEO5 Software - Posouzení opěrných stěn, náspů a zemních tlaků.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.