Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Zdi a gabiony

GEO5 obsahuje řadu programů pro výpočty zdí různých typů a opěrných
konstrukcí – především kvůli zachování jednoduchosti a přehlednosti zadávání. Každý program umožňuje posouzení konstrukce nejen z geotechnických hledisek,
ale i posouzení materiálu zdi.

Programy na posouzení opěrných konstrukcí a zdí

Celkovou stabilitu všech typů zdí lze pak přímo posoudit programem Stabilita svahu, založení pak programy Patky resp. Pilota.

Pro výpočet opěrných konstrukcí vyztužených geovýztuhami je určen program Vyztužené náspy, který obsahuje rozsáhlou databázi geovýztuh rozličných výrobců. Pro výpočet hřebíkovaných svahů (pasivní hřeby se stříkaným betonem na líci nebo ocelovou sítí) je program Hřebíkovaný svah.

Program Opěra je určen k posouzení mostních opěr včetně křídel a konstrukčních stavů.

Doplňkový program Zemní tlaky je učen k výpočtu zatížení zemním tlakem na obecnou konstrukci.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.