Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tisk a obrázky

Dialogové okno se otevírá z ovládacího menu (položky "Nastavení", "Možnosti"). V záložce "Tisk a obrázky" lze nastavit parametry obrázku, který tiskneme nebo exportujeme v dialogovém okně "Tisk a export obrázku" a "Tisk a export dokumentu":

Formát obrázku

Nastavení definuje formát obrázku (*.EMF, *.WMF, *.BMP).

Možnosti pro tisk pohledu

Nastavení definuje rámeček a hlavičku obrázku. Pokud jsou volby "zaškrtnuty", obsahuje obrázek rámeček a hlavičku. Volba "Legenda zemin" umožňuje přidat do obrázku legendu použitých zemin. Tato volba se použije pouze pro "Tisk a export obrázku"

Tlačítko "Výchozí" v okně nastaví původní implicitní hodnoty.

Dialogové okno "Možnosti" - záložka "Tisk a obrázky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.