Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tisk a obrázky

Dialogové okno se otevírá z ovládacího menu (položky "Nastavení", "Možnosti"). V záložce "Tisk a obrázky" lze nastavit parametry obrázku, který tiskneme nebo exportujeme v dialogovém okně "Tisk a export obrázku" a "Tisk a export dokumentu":

Formát obrázku

Nastavení definuje formát obrázku (*.EMF, *.WMF, *.BMP).

Možnosti pro tisk pohledu

Nastavení definuje rámeček a hlavičku obrázku. Pokud jsou volby "zaškrtnuty", obsahuje obrázek rámeček a hlavičku. Volba "Legenda zemin" umožňuje přidat do obrázku legendu použitých zemin. Tato volba se použije pouze pro "Tisk a export obrázku"

Tlačítko "Výchozí" v okně nastaví původní implicitní hodnoty.

Dialogové okno "Možnosti" - záložka "Tisk a obrázky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.