Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy a úhel vnitřního tření zeminy. Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet v programu Pilota CPT".

Při výpočtu plášťového tření se pro řešení podle EN 1997-2, NEN 6743 a LCPC (Bustamante) v programu dále zadává součinitel redukující plášťové tření αs. Pro hrubozrnné zeminy - písek, štěrk se navíc definuje hodnota překonsolidace (OCR) a typ, resp. velikost zrn.

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.