0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvy

V záložce se zadávají parametry pro výpočet únosnosti kotev:

Metodika posouzení (stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

Zadané stupně bezpečnosti resp. součinitele redukce únosnosti redukují spočtené únosnosti kotev.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Kotvy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.