0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Import/Export dat

Import a export dat se v programu "Mračno bodů" provádí tlačítky na horní nástrojové liště.

Data mohou být do programu importována v několika formátech: *.las, *.laz, *.e57, *.tif, *.tiff.

Jednotlivé formáty se mohou lišit v obsahu dat u konkrétních bodů.

Při načtení dalšího mračna se program zeptá, zda chceme přepsat zdrojová data. Pokud potvrdíme, nové mračno je načteno místo původního. Pokud zdrojová data nepřepíšeme, jsou body nového mračna přidány k původnímu. Tímto způsobem lze skládat více mračen dohromady.

Export dat je prováděn ve formátech: *.las, *.txt. Exportuje se vždy stav po poslední provedené úpravě.

V případě že je program spuštěn pod programem Stratigrafie, mohou být data předána přímo do tohoto programu pomocí tlačítek ve spodní části okna.

Import/export dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.