0

GEO5 software

Podpora standardů

Geotechnické standardy

Programy umožňují posoudit konstrukci podle

  • EN 1997, včetně národních příloh
  • Americké LRFD
  • Čínských norem GB
  • Stupňů bezpečnosti (ASD)
  • Teorie mezních stavů (LSD)

Některé programy (např. Patky, Piloty) mají zabudovány i lokání geotechnické normy (španělské CTE, novozélandské B1/VM4, německé DIN, ruské SNiP, indické IS a další…).

Pokud norma, kterou používáte, není v programu k dispozici - kontaktujte nás.

Betonové a ocelové standardy

Nedílnou součástí programů jsou i materiálové normy, které umožňují posouzení únosnosti materiálu navržené konstrukce. Implementováno je více než 15 norem – např. evropské EN standardy, americké ACI, kanadské CSA, australské AS, čínské GB, indické IS a mnoho dalších.

Kromě betonových a ocelových konstrukcí lze posoudit i konstrukce z jiných materiálů – např. ze dřeva, zdiva, kombinovaných průřezů atd.

Předdefinovaná nastavení

Jedinečnou vlastností GEO5 je oddělení používaných norem a součinitelů bezpečnosti od zadávání dat geotechnické úlohy. Program obsahuje více než 70 předdefinovaných nastavení pro jednotlivé země. Uživatel si ze začátku vybere ta předdefinovaná nastavení která chce používat, nebo vytvoří nastavení vlastní, kde zvolí požadované normy a případně upraví součinitele. Při další práci už využívá tato nastavení, které může i sdílet s ostatními uživateli např. v rámci firmy.

Normy a nastavení výpočtu (anglicky)

Výpočty podle polních zkoušek

Programy umožňují provádět výpočty základů (Patka CPT, Pilota CPT, Mikropilota) i přímo na základě polních zkoušek – např. CPT, SPT, PMT, DMT a další. Tyto výpočty se řídí specifickými geotechnickými standardy – např. holandské NEN, belgické NBN, španělské CTE či francouzské NF-P nebo obecně uznávanými metodami a postupy.

Představení programu GEO5 Pilota CPT

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.