Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Linie

Rám "Linie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných linií. Přidání linií se provádí v dialogovém okně "Nové linie".

Linie jsou definovány mezi jednotlivými body (úsečky, oblouky, kružnice) resp. kolem jednotlivých bodů (kružnice). Linie se mohou libovolně dotýkat resp. protínat - průsečíky zadaných linií najde program automaticky při korekci zadané geometrie.

Při zadávání je nutné definovat typ linie. K dispozici jsou tyto módy:

  • Typ linie

V rozbalitelném seznamu se vybere typ požadované linie (úsečka, oblouk, kružnice).

- úsečka

Kliknutím levého tlačítka myši na styčníky zadáme umístění linie.

- oblouk

V rozbalitelném seznamu se vybere způsob zadání oblouku (třetí bod, střed, poloměr, výška, sevřený úhel) a kliknutím levého tlačítka myši na desktop určíme body, které zadávají oblouk. V případě zadání oblouku pomocí středu, poloměru a sevřeného úhlu se v rozbalitelném seznamu volí orientace (kladná, záporná).

- kružnice

V rozbalitelném seznamu se vybere způsob zadání kružnice (střed a poloměr, tři body) a kliknutím levého tlačítka myši na desktop určíme body, které zadávají kružnici. V rozbalitelném seznamu se volí orientace (kladná, záporná).

Zadané linie lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Linie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.