Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kontakty a nosníky (proudění)

Rám "Kontakty" ("Nosníky") v režimu "Proudění" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kontaktů (nosníků). Přidání kontaktů (nosníků) se provádí v dialogovém okně "Nové  kontakty" ("Nové nosníky").

Při zadávání je nutné definovat umístění kontaktu nebo nosníku (volná linie, linie sítě, úsek terénu).

Zadané kontakty lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Nosník resp. kontaktní prvek lze zadat jako:

  • propustný
  • nepropustný
  • částečně propustný

Kontaktní prvky umožňují simulovat určitou bariéru pro proudění vody v daném prostředí. Uvažujme například pažení modelované při řešení problému napjatosti nosníkovým prvkem. Pažení kotvené do vnitřní oblasti může být uvnitř oblasti chápáno buď jako zcela propustné, zcela nepropustné, anebo částečně propustné. Přestože první dva případy lze také modelovat zavedením kontaktního prvku podél příslušné linie, jsou tyto příklady řešeny programem automaticky bez užití těchto prvků. Třetí případ pak představuje řešení problému v úzké zóně s danou tloušťkou d, viz obrázek:

Částečně propustný kontakt

Příslušné hodnoty toků ve směru tečny (směr s) qs ve směru normály (směr n) qn jsou dány výrazy:

Z těchto rovnic je patrné, že užití kontaktních prvků vyžaduje zadat následující parametry:

ks

-

permeabilita ve směru tečny (permeabilita podélně), [m/den]

kn

-

permeabilita ve směru normály (permeabilita příčně), [m/den]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.