0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hodnoty odporu na plášti

Stanovení plášťového tření qs by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty qs [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin:

  • pro vrtané piloty:

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

7,5

15

25

60

150

250

55-80

105-140

130-170

30-40

50-65

65-85

  • pro beraněné piloty:

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

60

150

250

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

ssg*

-

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření

sg

-

limitní sedání

Deq

-

průměr piloty

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolovány.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.