Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hodnoty odporu na plášti

Stanovení plášťového tření qs by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty qs [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin:

  • pro vrtané piloty:

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

7,5

15

25

60

150

250

55-80

105-140

130-170

30-40

50-65

65-85

  • pro beraněné piloty:

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

60

150

250

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

ssg*

-

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření

sg

-

limitní sedání

Deq

-

průměr piloty

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolovány.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.