0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Příklad úprav mračna bodů

Příklad použití může vypadat např. jako na obrazovkách níže. Popis řádků v tabulce, resp. našich kroků je následující:

  1. Počáteční model - obsahuje přes 71 milionů bodů
  2. Změna souřadnic celého mračna - body byly dronem zaměřeny s otočenými znaménky u souřadnic x, y, proto bylo nutné je změnit. Počet bodů se nemění.
  3. Označili jsme náš zájmový polygon - zbytek mračna nás momentálně nezajímá. Proto jsme odstranili všechny body vně polygonu. Nový počet bodů je přes 14 milionů.
  4. Odstranili jsme určité procento bodů, které tvořilo šum nad naším mračnem - počet bodů klesl cca o 400 tisíc.
  5. Provedli jsme redukci počtu bodů v rastru 1 m s uvažováním odstranění vegetačního pokryvu - nový počet bodů je cca 31 tisíc. Zde jsme také označili, že tento polygon tvoří staveniště - využije se při přenosu dat do programu "Stratigrafie". Z tohoto programu lze přenést data i do dalších programů GEO5.

Provedené úpravy mračna bodů

Importované staveniště a následně vytvořený model v programu "Stratigrafie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.