0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle NEN (Buismann, Ladd)

Tato metoda počítá primární sednutí i sekundární sednutí. Při výpočtu metoda zohledňuje překonsolidované zeminy, kdy při výpočtu mohou nastat obecně dva případy:

  • Součet stávajícího svislého efektivního napětí v zemině a napětí od přitížení zeminy je menší než konsolidační napětí a uvažuje se pouze opětovné zatížení zeminy.
  • Součet stávajícího svislého efektivního napětí v zemině a napětí od přitížení zeminy je větší než konsolidační napětí a nastane tak v zemině opět konsolidace a primární sedání je větší než v prvém případě.

Primární sednutí

Primární sednutí vrstvy i překonsolidované zeminy (OCR > 1) se spočítá podle vztahů:

pro σor+ σz ≤ σp (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je menší než překonsolidační napětí):

pro  σor+ σz > σp  (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je větší než překonsolidační napětí):

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

σp,i

-

překonsolidační napětí v i-té vrstvě

e0

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Cr,i

-

index opětovného stlačeníi-té vrstvě

Primární sedání vrstvy i normálně konsolidované zeminy (OCR = 1) se spočítá podle vzorce:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

e0

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Sekundární sednutí

Sekundární sednutí vrstvy i se počítá podle vzorce:

pro σor+ σz  ≤ σp  (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je menší než překonsolidační napětí):

pro σor+ σz > σp (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je větší  než překonsolidační napětí):

kde:

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cαr,i

-

překonsolidační index sekundární stlačitelnosti pro i-tou vrstvu

Cα

-

index sekundární stlačitelnosti pro i-tou vrstvu

tp

-

čas ukončení primární konsolidace

ts

-

čas sledovaného období sekundárního sedání

Pokud zadáme hodnotu překonsolidačního indexu sekundární stlačitelnosti stejnou jako u indexu sekundární stlačitelnosti, program nezohlední při výpočtu sekundárního sedání překonsolidační napětí.

Literatura:

Nizozemská norma NEN6740, 1991, Geotechniek TGB1990 Basisen en belastingen (v holandštině), Nederlands normalisatie-Institut

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.