Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Správce nastavení (šablon)

Správce nastavení je hlavní nástroj pro práci s Nastaveními nebo Šablonami. Umožňuje především:

  • určit viditelnost Nastavení (Šablon) v "Seznamu Nastavení (Šablon)" (je určeno zatržením políčka ve sloupci "Viditelný")
  • určit, které Nastavení (Šablona) bude použito pro nové úlohy aktuálního programu (sloupec "Výchozí")
  • prohlížet základní Nastavení (Šablonu), které je aktuálně vybráno - provádí se stisknutím tlačítka "Zobrazit"
  • přidat uživatelské Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Přidat" se otevře okno "Nové nastavení / Nová šablona dat zkoušek" s kopií aktuálně vybraného Nastavení / Šablony
  • editovat zadané uživatelské Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Upravit"
  • mazat uživatelská Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Odstranit"

Dále je ve Správci nastavení možné exportovat a importovat Nastavení (Šablony) uložená na disku.

Viditelnost a výchozí nastavení (šablonu) přepínáme pomocí myši, nebo stisknutím mezerníku (viditelnost) nebo Shift a mezerníku (výchozí).

Dialogové okno "Správce nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.