0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Správce nastavení (šablon dat zkoušek)

Správce nastavení je hlavní nástroj pro práci s Nastaveními nebo Sadami šablon. Umožňuje především:

  • určit viditelnost Nastavení (Sad šablon) v "Seznamu Nastavení (Šablon dat zkoušek)" (je určeno zatržením políčka ve sloupci "Viditelný")
  • určit, které Nastavení (Sada šablon) bude použito pro nové úlohy aktuálního programu (sloupec "Výchozí")
  • prohlížet základní Nastavení (Sady šablon), které je aktuálně vybráno - provádí se stisknutím tlačítka "Zobrazit"
  • přidat uživatelské Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Přidat" se otevře okno "Nové nastavení / Nová sada šablon dat zkoušek" s kopií aktuálně vybraného Nastavení / Sady šablon
  • editovat zadané uživatelské Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Upravit"
  • mazat uživatelská Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Odstranit"

Dále je ve Správci nastavení možné exportovat a importovat Nastavení (Sady šablon) uložená na disku.

Viditelnost a výchozí nastavení (sady šablon) přepínáme pomocí myši, nebo stisknutím mezerníku (viditelnost) nebo Shift a mezerníku (výchozí).

Dialogové okno "Správce nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.