Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Správce nastavení (šablon)

Správce nastavení je hlavní nástroj pro práci s Nastaveními nebo Šablonami. Umožňuje především:

  • určit viditelnost Nastavení (Šablon) v "Seznamu Nastavení (Šablon)" (je určeno zatržením políčka ve sloupci "Viditelný")
  • určit, které Nastavení (Šablona) bude použito pro nové úlohy aktuálního programu (sloupec "Výchozí")
  • prohlížet základní Nastavení (Šablonu), které je aktuálně vybráno - provádí se stisknutím tlačítka "Zobrazit"
  • přidat uživatelské Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Přidat" se otevře okno "Nové nastavení / Nová šablona dat zkoušek" s kopií aktuálně vybraného Nastavení / Šablony
  • editovat zadané uživatelské Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Upravit"
  • mazat uživatelská Nastavení (Šablonu) - stisknutím tlačítka "Odstranit"

Dále je ve Správci nastavení možné exportovat a importovat Nastavení (Šablony) uložená na disku.

Viditelnost a výchozí nastavení (šablonu) přepínáme pomocí myši, nebo stisknutím mezerníku (viditelnost) nebo Shift a mezerníku (výchozí).

Dialogové okno "Správce nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.