Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Správce nastavení (šablon dat zkoušek)

Správce nastavení je hlavní nástroj pro práci s Nastaveními nebo Sadami šablon. Umožňuje především:

  • určit viditelnost Nastavení (Sad šablon) v "Seznamu Nastavení (Šablon dat zkoušek)" (je určeno zatržením políčka ve sloupci "Viditelný")
  • určit, které Nastavení (Sada šablon) bude použito pro nové úlohy aktuálního programu (sloupec "Výchozí")
  • prohlížet základní Nastavení (Sady šablon), které je aktuálně vybráno - provádí se stisknutím tlačítka "Zobrazit"
  • přidat uživatelské Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Přidat" se otevře okno "Nové nastavení / Nová sada šablon dat zkoušek" s kopií aktuálně vybraného Nastavení / Sady šablon
  • editovat zadané uživatelské Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Upravit"
  • mazat uživatelská Nastavení (Sadu šablon) - stisknutím tlačítka "Odstranit"

Dále je ve Správci nastavení možné exportovat a importovat Nastavení (Sady šablon) uložená na disku.

Viditelnost a výchozí nastavení (sady šablon) přepínáme pomocí myši, nebo stisknutím mezerníku (viditelnost) nebo Shift a mezerníku (výchozí).

Dialogové okno "Správce nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.