Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výsledky

Zobrazení a interpretace výsledků je jednou z nejdůležitějších částí programu. Program umožňuje několik základních typů grafických výstupů, které se definují v rámu "Nastavení kreslení : Výpočet":

  • vykreslovat deformovanou konstrukci
  • plošné zobrazení veličin v masívu (lze zobrazovat hodnoty absolutní nebo oproti jiné fázi budování)
  • vnitřní síly na nosnících, kontaktech
  • síly v kotvách a reakce
  • poklesovou kotlinu
  • sklopené řezy veličin
  • vektory a směry veličin

Program pro zobrazení výsledků používá následné souřadné systémy.

Pro snadné přepínání zobrazovaných veličin, způsobu vykreslování a práci s výstupy je určena nástrojová lišta "Výsledky" v horní části obrazovky. V pravé části desktopu je umístěna stupnice škály barev, a pod ní je umístěna nástrojová lišta "Škála barev", krerá slouží k jejímu nastavení.

Protože nastavení výstupů je někdy velice časově náročné, obsahuje program komfortní systém ukládání a správy nastavení.

Veškeré výstupy a zvolené výsledky lze tisknou v protokolu o výpočtu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.