0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klasifikace zemin

Klasifikace zemin Robertson (1986), resp. Robertson (2010) umožňuje určit typ chování zeminy a některé její parametry přímo z výsledků zkoušky CPT - vstupní parametry zemin pak není nutné zadávat. Vygenerované parametry zemin doporučujeme před výpočtem zkontrolovat.

V rámu "Klasifikace zemin" se volí zkouška pro zatřídění (definovaná v rámu "Zkoušky CPT"). Zatřídění zeminy je provedeno podle Robertsona (1986 nebo 2010).

V rámu se dále zadává koeficient penetrometru α [-]. Hodnotu objemové tíhy zeminy γ lze buď zadat stejnou pro všechny vrstvy, nebo se v programu automaticky dopočítává pro každou vrstvu zvlášť z hodnot zkoušek CPT. V rámu lze zadat minimální mocnosti vrstvy zemin h. To má vliv na rozložení a počet vrstev jednotlivých zemin v geologickém profilu řešené úlohy.

Zaškrtnutím volby "Automaticky vkládat výsledky klasifikace do geologického profilu", se při jakékoliv změně dat v tomto rámu automaticky přiřadí vygenerovaný geologický profil do celé úlohy.

Rám "Klasifikace zemin"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.