Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Model s vodorovnými vrstvami podloží

Předchozí příklad Další příklad

Do vygenerovaného modelu terénu vytvoříme model podloží s vodorovnými vrstvami dle obrázku.

Nejprve zadáme v rámu "Zkoušky" zkoušku typu "VRT" - název Vrt1, souřadnice [x,y,z] - [5, 5, na terén], mocnosti vrstev [2,1,3]. Zeminy [blue, green, brown] můžeme zadat přímo z okna zadávání vrstvy vrtu, nebo je zadáme v rámu "Zeminy".

Zadání vrtu

Profil zkoušky i sonda se ze zkoušky typu "VRT" vytvoří automaticky. Po přepnutí do rámu "Model podloží" se požadovaný model vygeneruje. (Pokud není v rámu Nastavení zvolena volba "Generovat model automaticky" je pro vygenerování modelu podloží nutné stisknout tlačítko "Generuj").

Vygenerovaný model

Pro přehledné zobrazení zadáme v rámu Řezy 2D řez - body [x,y] - [0,5], [20,5] a upravíme nastavení kresby.

Rám "Model podloží" - nastavení kresby

Zobrazení pomocí řezu

Předchozí příklad Další příklad