Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Model s vodorovnými vrstvami podloží

Předchozí příklad Další příklad

Do vygenerovaného modelu terénu vytvoříme model podloží s vodorovnými vrstvami dle obrázku.

Nejprve zadáme v rámu "Zkoušky" zkoušku typu "VRT" - název Vrt 1, souřadnice [x; y; z] - [5; 5; na terén], mocnosti vrstev [2; 1; 3]. Zeminy [blue, green, brown] můžeme zadat přímo z okna zadávání vrstvy vrtu, nebo je zadáme v rámu "Zeminy".

Zadání vrtu

Profil zkoušky i sonda se ze zkoušky typu "VRT" vytvoří automaticky. Po přepnutí do rámu "Model podloží" se požadovaný model vygeneruje. (Pokud není v rámu Nastavení zvolena volba "Generovat model automaticky" je pro vygenerování modelu podloží nutné stisknout tlačítko "Generuj").

Vygenerovaný model

Pro přehledné zobrazení zadáme v rámu Řezy 2D řez - body [x; y] - [0; 5], [20; 5] a upravíme nastavení kresby.

Rám "Model podloží" - nastavení kresby

Zobrazení pomocí řezu

Předchozí příklad Další příklad