Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Vyztužená zeď

Program je určen k návrhu a posouzení vyztužených zděných zdí podle Eurokódu EN 1996 (EC 6), resp. EN 1992 (EC 2).

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vlastnosti programu

 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení vyztuženého zdiva podle EN 1996-1-1 (EC 6), resp. AS 3700
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • možnost zadání vlastních rozměrů tvárnic
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • posouzení konstrukce jako zdi na posunutí a překlopení, posouzení únosnosti základové spáry
 • výpočet podle ČSN 73 1001, klasické teorie i obecně podle teorie mezních stavů
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání více fází budování
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • přitížení celoplošné, pásové, lichoběžníkové
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • odpor na líci konstrukce (nulový, klidový, pasivní)
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost založení vyztužené zdi na základovém pasu nebo pilotách
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • dimenzování výztuže do výstupku zdi, resp. dříku zdi, posouzení v pracovní spáře

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Vyztužená zeď

GEO5 Vyztužená zeď - Ukázka výstupu z programu Vyztužená zeď

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

 • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
 • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy
 • Skupina pilot – výpočet skupiny pilot
 • Pilota – posouzení a dimenzování osamělé piloty

Více o možnostech propojení programů GEO5.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.