Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Speciální operace s daty

Pomocí tlačítka "Možnosti" (Hamburger) nebo pomocí pravého tlačítka myši nad vybranými body v tabulce lze provádět speciální operace s daty.

Jde o funkce, které jsou velmi užitečné pro práci s daty, především pro import a export dat:

  • Exportovat tabulku (body zájmu) - exportuje tabulku souřadnic bodů zájmu ve formátu *.xlsx, *.xls, *.ods, *.csv, *.htm

Příklad exportu tabulky souřadnic bodů ve formátu *.xlsx (Excel)

  • Importovat data (body zájmu) - umožňuje import tabulkových dat
  • Exportovat tabulku v GPS souřadnicích - exportuje tabulku GPS souřadnic bodů ve formátu *.xlsx, *.xls, *.ods, *.csv, *.htm

Příklad exportu tabulky GPS souřadnic bodů ve formátu *.xlsx (Excel)

  • Exportovat KMZ, KML, GPX - exportuje data bodů do souborů ve formátech *.kmz, *.kml, *.gpx. Tyto soubory jsou určeny pro export bodů ve formátu GPS do mobilních zařízení a mapových aplikací jako Google Earth, Mapy CZ a další.
  • Měření vzdálenosti mezi body - změří vzdálenost mezi dvěma označenými body. Body lze označit v tabulce nebo na ploše. Po označení bodů se vedle tabulky vždy zobrazí bublinová nápověda s informací. Kliknutím pravého tlačítka myši na označený bod v tabulce, nebo na ploše, se zobrazí kontextová nabídka s volbou "Vzdálenost bodů". Tato volba otevře dialogové okno "Informace", ve kterém se zobrazí vzdálenost bodů.

Měření vzdálenosti mezi body

  • Kopírování souřadnic bodů do Geoschránky - souřadnice bodů v tabulce lze kopírovat do schránky. Můžeme kopírovat všechny body nebo jednotlivé body vybrané v tabulce. Tyto body lze pak načíst v jiných režimech - například tak můžeme přenést body z Podkladů do Bodů terénu.

Kopírování souřadnic bodů do schránky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.