0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Speciální operace s daty

Pomocí tlačítka "Možnosti" (Hamburger) nebo pomocí pravého tlačítka myši nad vybranými body v tabulce lze provádět speciální operace s daty.

Jde o funkce, které jsou velmi užitečné pro práci s daty, především pro import a export dat:

  • Exportovat tabulku (body zájmu) - exportuje tabulku souřadnic bodů zájmu ve formátu *.xlsx, *.xls, *.ods, *.csv, *.htm

Příklad exportu tabulky souřadnic bodů ve formátu *.xlsx (Excel)

  • Importovat data (body zájmu) - umožňuje import tabulkových dat
  • Exportovat tabulku v GPS souřadnicích - exportuje tabulku GPS souřadnic bodů ve formátu *.xlsx, *.xls, *.ods, *.csv, *.htm

Příklad exportu tabulky GPS souřadnic bodů ve formátu *.xlsx (Excel)

  • Exportovat KMZ, KML, GPX - exportuje data bodů do souborů ve formátech *.kmz, *.kml, *.gpx. Tyto soubory jsou určeny pro export bodů ve formátu GPS do mobilních zařízení a mapových aplikací jako Google Earth, Mapy CZ a další.
  • Měření vzdálenosti mezi body - změří vzdálenost mezi dvěma označenými body. Body lze označit v tabulce nebo na ploše. Po označení bodů se vedle tabulky vždy zobrazí bublinová nápověda s informací. Kliknutím pravého tlačítka myši na označený bod v tabulce, nebo na ploše, se zobrazí kontextová nabídka s volbou "Vzdálenost bodů". Tato volba otevře dialogové okno "Informace", ve kterém se zobrazí vzdálenost bodů.

Měření vzdálenosti mezi body

  • Kopírování souřadnic bodů do Geoschránky - souřadnice bodů v tabulce lze kopírovat do schránky. Můžeme kopírovat všechny body nebo jednotlivé body vybrané v tabulce. Tyto body lze pak načíst v jiných režimech - například tak můžeme přenést body z Podkladů do Bodů terénu.

Kopírování souřadnic bodů do schránky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.