0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet zatížení na šachtu

Zatížení od zemního tlaku, které působí na šachtu, se stanovuje v rámu "Výpočet". Pro určení zemního tlaku, který působí na kruhovou šachtu, má zásadní vliv deformace konstrukce šachty. Tuhá konstrukce šachty neumožňuje deformaci, a proto je vystavena většímu zatížení, než poddajná konstrukce. Naopak poddajná konstrukce šachty umožní dostatečnou deformaci a je tedy namáhána mnohem menším zatížením, než konstrukce tuhá.

V programu lze uvažovat, resp. posoudit tři druhy šachet:

Postup stanovení zatížení

Zatížení od zemního tlaku a celoplošného přitížení působí rovnoměrně a po celém obvodu je stejné. Toto zatížení způsobuje pouze namáhání konstrukce normálovou silou a je velice příznivé. Pro modelování reálného zatížení šachty program umožňuje spočtené zatížení dále upravit pomocí Koeficientu redukce zatížení ve smyslu norem DIN V 4034-1 či СНиП II-94-80. Doporučená hodnota Koeficientu redukce zatížení je 25 %.

Rozložení radiální složky zemního tlaku

Zatížení od bodového / omezeného plošného přitížení je uvažováno podle následujícího obrázku. Koeficientem redukce zatížení není nijak upravováno.

Výpočet zemního tlaku na konstrukci šachty se zadaným přitížením (schéma - půdorys)

Přepočet zatížení na jednotlivé převázky

Pokud jsou zadány převázky, program počítá zatížení na zadané převázky. Zatížení působící na převázku se uvažuje v závislosti na jejich osové vzdálenosti, obdobně jako u trámového stropu.

Výpočet zatížení na převázku

Pokud převázky zadané nejsou, počítá se zatížení v zadané hloubce na 1 bm hloubky konstrukce.

Na základě spočteného zatížení se v programu následně stanoví průběhy vnitřních sil na konstrukci šachty.

Literatura:

Berezantzev, V. G.: Earth pressure on the cylindrical retaining walls, Brussels conference on Earth pressure problems, 1958.

ČSN 73 0037: Zemní tlak na stavební konstrukce, 1990.

DIN 4085: Berechnung des Erddrucks, 1987.

Exner, K.: Hloubení jam, VŠB v Ostravě, 1986.

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Link, H.; Lutgendorf, H.; Stoss, K.: Richtlinien zur Berechnung von Schachtauskleidungen in nicht standfestem Gebirge, 1976.

Sedláček, M.: Zatížení kruhových šachet prostorovým zemním tlakem. Příspěvek ke konferenci Zakládání staveb, 2014.

Snášelová, K.: Hloubení a vyztužování jam v extrémních podmínkách, ODIS VTEI pro uhelný průmysl, 1987.

Tobar, T.; Meguid, M.: Distribution of active earth pressure on vertical shafts, Geo Halifax, 2009.

Valencia, T. T.: An experimental study of the earth pressure distribution on cylindrical shafts, McGill University, Montreal, 2009.

Walz, B.; Pulsfort, M.: Raumliche Erddruck auf Schachtbauwerke in Abhangigkeit von der Wandverformung, Bergische Universitat Wuppertal, 1999.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.