0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stereografická projekce

Při zadání geometrie klínu a smykových ploch prostřednictvím prostorové projekce program zobrazuje zadané plochy pomocí velkých kružnic (v rovnoplošné síti) Lambertovy kuželové projekce na spodní hemisféru.

Princip stereografické projekce (Lambertova kuželová projekce)

Marklandovo zobrazení ve stereografické projekci umožňuje posoudit kinematiku horninového klínu. Na obrázku je vykreslena geometrie horninového klínu zobrazením jeho ploch pomocí velkých kružnic (skalní stěna, smykové plochy 1 a 2). Dále je v tomto zobrazení vykreslena kružnice úhlu vnitřního tření na smykových plochách. Pokud průsečík velkých kružnic zobrazujících smykové plochy 1 a 2 leží v oblasti označené šedou barvou, je pak možný posun horninového klínu po průsečnici smykových ploch (tj. kinematika horninového klínu). Oblast vyznačená šedou barvou je ohraničená velkou kružnicí zobrazující plochu skalní stěny a kružnicí zobrazující úhel vnitřního tření na smykových plochách.

Kinematika horninového klínu (Marklandovo zobrazení ve stereografické projekci)

Zobrazení geometrie horninového klínu je doplněno o prvky Marklandova vykreslení. Díky tomu je možné z dané stereografické projekce posoudit kinematiku daného horninového klínu.

Marklandovo zobrazení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.