Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočtové koeficienty

V rámech "Výpočet", resp. "Posouzení" (při metodice posouzení "Klasický výpočet"), které zobrazují seznam spočtených sil, lze zadat výpočtové součinitele. Výpočtový součinitel přenásobuje příslušnou sílu. Při zadání součinitele se výsledky okamžitě přepočtou a na desktopu se zobrazí přenásobené síly.

Součinitele výpočtu jsou výhodné například pro:

  • Testování konstrukce, kdy lze některou sílu zvětšovat přímo ve výpočtovém okně a pozorovat odezvu konstrukce.
  • Vyloučení některých sil z posouzení, popřípadě jejich redukce.
  • Zadání výpočtových kombinací - např. lze zavést ve smyslu EC různé součinitele pro hlavní proměnné zatížení a vedlejší proměnná zatížení.

Pro posouzení zdi pak můžeme zadat například tyto kombinace:

Výpočet 1

Výpočet 2

Výpočet 3

  • Zeď

1,0

1,0

1,0

  • Aktivní tlak

1,0

1,0

1,0

  • Přitížení 1

1,0

0,5

0,5

  • Přitížení 2

0,5

1,0

0,5

  • Přitížení 3

0,5

0,5

1,0

Rám "Posouzení" - použití výpočtových koeficientů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.