0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočtové koeficienty

V rámech "Výpočet", resp. "Posouzení" (při metodice posouzení "Klasický výpočet"), které zobrazují seznam spočtených sil, lze zadat výpočtové součinitele. Výpočtový součinitel přenásobuje příslušnou sílu. Při zadání součinitele se výsledky okamžitě přepočtou a na desktopu se zobrazí přenásobené síly.

Součinitele výpočtu jsou výhodné například pro:

  • Testování konstrukce, kdy lze některou sílu zvětšovat přímo ve výpočtovém okně a pozorovat odezvu konstrukce.
  • Vyloučení některých sil z posouzení, popřípadě jejich redukce.
  • Zadání výpočtových kombinací - např. lze zavést ve smyslu EC různé součinitele pro hlavní proměnné zatížení a vedlejší proměnná zatížení.

Pro posouzení zdi pak můžeme zadat například tyto kombinace:

Výpočet 1

Výpočet 2

Výpočet 3

  • Zeď

1,0

1,0

1,0

  • Aktivní tlak

1,0

1,0

1,0

  • Přitížení 1

1,0

0,5

0,5

  • Přitížení 2

0,5

1,0

0,5

  • Přitížení 3

0,5

0,5

1,0

Rám "Posouzení" - použití výpočtových koeficientů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.