Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Materiály, součinitelé, použité značení

Norma používá tato označení pro materiálové charakteristiky:

Rbd

-

výpočtová pevnost betonu v tlaku

Rbtd

-

výpočtová pevnost betonu v tahu

γu

-

součinitel tvaru průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Součinitel γu se vypočte v závislosti na výšce průřezu podle vzorce (čl. 5.2.2):

Nejčastěji se vyskytující geometrické značky:

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

he

-

účinná výška průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.