Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Plášťové tření a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině

Plášťové tření v hornině qsr a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině qbr

Druh horniny

qsr [MPa]

qbr [MPa]1)

sedimenty

0,15 - 0,40

0,07 σc

břidlice a fylity

0,20 - 0,30

0,07 σc

pískovce

0,30 - 0,45

0,07 σc

vápence a dolomity

0,40 - 0,50

0,10 σc

granity, žuly, basalty

0,40 - 0,60

0,10 σc

1) σc - pevnost v prostém tlaku v MPa

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.