Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle NF P 94-282

Modul reakce podloží kh podle NF P94-282:2009-03 závisí na ohybové tuhosti pažící konstrukce Estr Istr a presiometrickém modulu určeném podle Menarda EM. Hodnota modulu reakce podloží se určí podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

EM

-

presiometrický modul určený podle Menarda [MPa]

α

-

empirický koeficient v závislosti na typu zeminy, resp. horniny [-]

Estr Istr

-

ohybová tuhost pažící konstrukce [MNm2]

B0

-

jednotková délka pažící konstrukce [1 bm]

E

-

modul pružnosti materiálu pažící konstrukce [MPa]

I

-

moment setrvačnosti průřezu [m4/m]

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy zemin

Typ zeminy

Rašelina

Jíl

Silt

Písek

Štěrk

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

Překonsolidované

-

> 16

1

> 14

2/3

> 12

1/2

> 10

1/3

Normálně konsolidované

1

9 - 16

2/3

8 -14

1/2

7 -12

1/3

6 -10

1/4

Nekonsolidované

-

7 - 9

1/2

5 - 8

1-2

5 -7

1-3

-

-

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy hornin (podle stupně jejich porušení)

Typ horniny

α [-]

Neporušená, zdravá

2/3

Nepatrně porušená, nezvětralá

1/2

Velmi porušená, zvětralá

1/3

Metamorfovaná

2/3

Literatura:

NF P94-282: březen 2009, strany 142 – 146.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.