Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitel přenosu nestlačitelné piloty BETAo

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0 do pružného poloprostoru vyjadřuje vliv stlačení pružného poloprostoru, do kterého je vneseno zatížení pilotou z nestlačitelného materiálu. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru průměru piloty v patě a průměru piloty (db/d). V programu je graf implementován v numerické podobě.

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.11).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.