0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel přenosu nestlačitelné piloty BETAo

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0 do pružného poloprostoru vyjadřuje vliv stlačení pružného poloprostoru, do kterého je vneseno zatížení pilotou z nestlačitelného materiálu. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru průměru piloty v patě a průměru piloty (db/d). V programu je graf implementován v numerické podobě.

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.11).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.