Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost základové půdy

Ověření únosnosti základové půdy se uvažuje na základě všech provedených výpočtů podle zvolené metodiky posouzení (mezní stavy, stupeň bezpečnosti). Posouzení únosnosti základové půdy se provádí na síly získané ze všech provedených posouzení podle vztahů:

Standardně je napětí v základové spáře uvažováno s konstatním průběhem na redukované délce základu.

Některé normy vyžadují pro posouzení napětí lichoběžníkový průběh. V tomto případě je posouzení provedeno pro nejnepříznivější hodnotu σmax.

kde:

N

-

normálová síla působící v základové spáře

d

-

šířka paty zdi

Rd

-

únosnost základové půdy

e

maximální excentricita normálové síly

ealw

-

dovolená excentricita (hodnota se zadává se v rámu "Nastavení" v záložce "Výpočet zdí")

Při výpočtu únosnosti základové půdy (v případě zadání plošného základu pod zdí) program počítá výpočtové i normové zatížení, které působí ve středu základové spáry. Při přenosu dat a výsledků do programu "Patky" lze korektně spočítat sedání a natočení základu. U zadání pilotového základu v rámu "Založení" lze zobrazit vnitřní síly působící v hlavách pilot (pro jednu řadu pilot), resp. ve středu základové spáry (pro rovinný pilotový rošt).

Dialogové okno "Únosnost"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.