0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hornina - podmínky smykové pevnosti

Smyková pevnost je základním kritériem pro stanovení vzdorujících pasivních sil. Vzdorující síla se vypočte podle vztahu:

kde:

τ

-

smyková pevnost na smykové ploše

l

-

délka smykové plochy

Smykovou pevnost pro rovinnou smykovou plochu lze uvažovat podle následujcích podmínek:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.