0

GEO5 software

Sběr dat

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace GEO5 Data Collector (pro Android a iOS) je určena pro sběr dat v terénu nebo laboratoři pro mobily a tablety. Data lze vyměňovat mezi mobilní aplikací a programem Stratigrafie pomocí souborů.

Mobilní aplikace využívá možností telefonu jako zobrazení bodů a zkoušek v Google maps, navigaci a zadávání souřadnic podle GPS, pořizování fotografií, videí nebo zvukových záznamů. Tyto přílohy jsou přehledně řazeny vždy k příslušné zkoušce. Vzhledem k tomu, že aplikace pracuje se šablonami, může si uživatel snadno sám definovat, která data potřebuje přes aplikaci zadávat. Aplikace je zdarma k dispozici na Google Play a App Store.

GEO5-logo QR code - Google Play Logo Google Play QR code to Apple App Logo Apple Store

Mobilní aplikace pro sběr dat z geologického průzkumu

Práce s mračny bodů

Mračna bodů s až 100 miliony bodů lze zpracovávat v programu Mračno bodů. Umožňuje odstranění staveb a vegetace, odstranění šumu, posun souřadnic mračna, úpravu vodních ploch a snížení počtu bodů. Program importuje zpracované mračno bodů do programu Stratigrafie nebo do externích souborů. Program umožňuje zobrazit barevný obraz staveniště, výškové škály nebo intenzitu LIDARu. Do programu Stratigrafie lze přenést i tvar staveniště nebo orthofoto.

Zpracování mračna bodů v GEO5.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.