Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stanovení modulu reakce podloží

V programu je možné stanovit modul reakce podloží následujícími způsoby:

  • průběhem (zadává se průběh modulu reakce podloží kh před a za konstrukcí)
  • jako parametr zeminy hodnotou (lineární, resp. nelineární - křivka)
  • podle Schmitta
  • podle Chadeissona
  • podle CUR 166
  • iterovat z přetvárných charakteristik zemin
  • na základě zadání výsledků presiometrické zkoušky (podle NF P 94-282, podle Menarda)
  • na základě zadání výsledků dilatometrické zkoušky (DMT)
  • podle čínských norem (metoda "c", "k" nebo "m")

Modul vodorovné reakce podloží odpovídá obecně tuhosti pružiny ve Winklerově modelu, který popisuje vztah mezi zatížením tuhé desky a jejím zatlačením do podloží vyjádřený rovnicí:

kde:

p

-

zatížení působící na kontaktu desky a povrchu podloží

k

-

tuhost Winklerovy pružiny

y

-

posun desky do podloží

Definice modulu reakce podloží