Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Degradace a zesílení nosníků

Zadané nosníky nelze v dalších fázích budování editovat klasickým způsobem, ale lze je upravit několika způsoby:

  • odstranit nosník z výpočtu
  • degradovat nosník (lze pouze v režimu "Tunely")
  • zesílit průřez nosníku
  • změnit parametry kontaktu

Typ změny nosníku se zadává v dialogovém okně "Editace nosníku".

Při degradaci nosníku se zadává procento degradace, sto procent odpovídá úplnému odstranění nosníku.

Při zesilování  nosníku lze u obdélníkového betonového průřezu zvětšovat jeho šířku (odpovídá nastříkání betonu). U ostatních typů průřezů je nutné dozadat nové průřezové charakteristiky, které musí být větší než předchozí.

Dialogové okno "Úprava vlastností nosníku" - zesílení nosníku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.