0

FIN EC Software

Dřevo

Program pro posouzení dřevěných prvků dle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) a ČSN 73 1702. Program lze využít jako samostatnou aplikaci nebo jako dimenzační modul pro programy FIN 2D a FIN 3D.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Posouzení zadaného řezu, obecného dílce nebo spojitého nosníku
 • Výočet vnitřních sil na spojitém nosníku
 • Databáze nejčastěji používaných tvarů průřezů včetně složených a členěných
 • Databáze materiálů s možností zadat svůj vlastní materiál
 • Možnost importu sil ze schránky či souboru
 • Možnost zahrnout vliv vzpěru a klopení
 • Volitelné posouzení štíhlosti prvku
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program může pracovat samostatně nebo jako dimenzační modul v programech Fin 3DFin 2D. Při tomto využití programu je celá konstrukce vymodelována v programech FIN, kde jsou též spočteny deformace a vnitřní síly. Následně jsou tyto údaje předány do programu Dřevo. Tam se provede posouzení prvku včetně případných úprav průřezů či dalších parametrů. Výsledky a upravená data se předají zpět do programů FIN. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Další výhody

20 625 Kč Lokální licence
2 063 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Příbuzné programy

Program Dřevo funguje zcela samostatně, práci lze však zjednodušit propojením s následujícími programy pro výpočet vnitřních sil na prutových konstrukcích:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení dřevěných konstrukcí lze též využít:

 • Dřevo požár – Posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí

Ukázka výstupu z programu Dřevo

FIN EC Dřevo - Ukázka grafického výstupu FIN EC Dřevo - Ukázka textového výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Nová Edice FIN EC 2024

finec-banner

Novinky a vylepšení

 • Cloud Connection - Ukládání dat do cloudových úložišť
 • Uživatelské filtrování databáze průřezů (Ocel)
 • Vliv normálové síly v přípoji tuhou čelní deskou (Ocelové spoje)

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.