0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posunutí po výztuze

Tento mezní stav vyšetřuje možnost posunutí konstrukce po geovýztuze. Pro zvolenou geovýztuhu program vyhledává kritickou smykovou plochu v rozmezí 45 - 90o od konce příslušné geovýztuhy.

Pro každou smykovou plochu se určí posouvající a vzdorující síly a provede posouzení.

Mezi posouvající síly patří:

  • aktivní tlak na fiktivní zeď
  • síly od přitížení za zdí

Mezi vzdorující síly patří:

  • odpor konstrukce zdi na posunutí (počítá se stejně jako u dimenzování zdi)
  • tření mezi geovýztuhou a posouvaným blokem
  • síly od dalších geovýztuh

Vzdorující síla od tření mezi geovýztuhou a posouvaným blokem se stanoví podle vzorce:

kde:

N

-

normálová síla na geovýztuhu (od vlastní tíhy zeminy a přitížení na  fiktivní zeď)

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy v okolí geovýztuhy

Cds

-

součinitel redukce tření na geovýztuze

Vlastní posouzení je pak provedeno v závislosti na zadání v záložce "Výpočet zdí" podle teorie mezních stavů nebo stupně bezpečnosti. Musí platit:

resp.

kde:

Hres

-

síla vzdorující

Hact

-

síla posouvající

SFsr

-

stupeň bezpečnosti na posunutí po geovýztuze

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.