Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Přidání nové sondy

Nové sondy lze do modelu přidávat pomocí tlačítek "Přidat graficky" resp. "Přidat textově".

Rám "Model podloží" - přidání nové sondy

Pokud při stisku tlačítka "Přidat" není vybraná žádná sonda v tabulce, přidávaná sonda se vygeneruje z modelu podloží.

Přidání nové sondy s automatickým vytvořením vrstev podle existujícího modelu podloží je důležité především pro úpravu modelu podloží (model se upravuje pouze pomocí sond, takže pokud není na místě které chceme upravit sonda, je nutné ji vytvořit) i například pro vytvoření čočky zeminy.

Vrstvy nové sondy jsou vygenerovány z modelu podloží.

Pokud je v tabulce některá sonda vybraná, je nová sonda kopií vybrané sondy.

Přidání nové sondy, která je kopií jiné sondy je použito v příkladech modelování vrstev kopírujících terén, vytvoření čočky zeminy, vytvoření geologického zlomu.

Nová sonda je kopií vybrané sondy

Pozn.: Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.