Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet sednutí piloty

Velikost sedání hlavy piloty w1,d je určena následující rovnicí:

kde:

wpata,d

-

sedání paty piloty od působící síly

wpata,d,1

-

sedání paty piloty od síly na patě

wpata,d,2

-

sedání paty piloty od síly na plášti

wel,d

-

sedání piloty z důvodu jejího pružného stlačení

Velikosti sedání  wpata,d,1 a wpata,d21 jsou určeny ze zabudovaných grafů podle normy NEN6743. Hodnota wel,d se spočte ze vzorce:

kde:

L

-

délka piloty

Fmean,d

-

střední hodnota síly působící na pilotu

Aplast

-

průřezová plocha dříku piloty

Ep,mat,d

-

modul pružnosti materiálu piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.