0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Objekty

Objekty lze zadat graficky pomocí myši. Výběr typu objektu, který zadáváme se provádí tlačítky v rámu "Popisky", nebo pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši).

Kontextová nabídka myši pro zadávání objektů a Nástrojová lišta pro zadání objektů

Programy umožňují vložit následující objekty:

Objekt

Popis vytvoření objektu

Text

  • Kliknutím levým tlačítkem myši umístíme text na určené místo na desktopu.

Text s popisem

  • Kliknutím levým tlačítkem myši umístíme text s popisem na určené místo na desktopu.

Úsečka

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod úsečky na desktopu.

Kruh

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční bod (umístění středu kružnice) a koncový bod (poloměr kružnice) na desktopu.

Obdélník

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční bod a koncový bod (délku stran obdélníku) na desktopu.

Polyčára

  • Opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši určíme umístění všech bodů polyčáry na desktopu.

Křivka

  • Opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši určíme umístění všech bodů křivky na desktopu.

Kóta zarovnaná

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod kóty - tažením myši určíme vzdálenost kóty od objektu.

Kóta lineární

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod kóty - tažením myši vodorovným či svislým směrem, určíme vzdálenost kóty od objektu.

Objekty se zadávají ve vrstvách. Vybrané objekty lze upravovat graficky i textově. Pomocí "Nástrojů" lze objekty kopírovat, přesovouvat či zrcadlit.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.