Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení průřezu

V rámu "Posouzení průřezu" jsou zobrazeny výsledky výpočtu únosnosti dříku mikropiloty. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. V levé části rámu lze zadat modul reakce podloží, a zohlednit vliv koroze na výpočet.

Při posouzení dříku mikropiloty (posouzení průřezu) rozlišujeme případ piloty namáhané tahem nebo tlakem.

U tažené mikropiloty se vypočte únosnost spřaženého průřezu (pevnost cementové směsi v tahu není uvažována).

U tlačené mikropiloty se  posuzuje únosnost spřaženého průřezu a vnitřní stabilita průřezu v závislosti na zvolené metodě v záložce "Mikropiloty".

V pravé části rámu se zobrazují výsledky posouzení. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení průřezu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.