0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení průřezu

V rámu "Posouzení průřezu" jsou zobrazeny výsledky výpočtu únosnosti dříku mikropiloty. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. V levé části rámu lze zadat modul reakce podloží, a zohlednit vliv koroze na výpočet.

Při posouzení dříku mikropiloty (posouzení průřezu) rozlišujeme případ piloty namáhané tahem nebo tlakem.

U tažené mikropiloty se vypočte únosnost průřezu (pevnost cementové směsi v tahu není uvažována).

U tlačené mikropiloty se  posuzuje únosnost průřezu a vnitřní stabilita průřezu v závislosti na zvolené metodě v záložce "Mikropiloty".

V pravé části rámu se zobrazují výsledky posouzení. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení průřezu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.