0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tisky protokolů

Podoba tisku protokolu se definuje v pravé části dialogového okna šablony. Pro každou šablonu můžeme zadat libovolné množství tiskových sestav - i pro jeden typ zkoušky.

V horní části okna definujeme základní podobu výstupu - a také zda je určen pro "Zkoušku" nebo "Zemní profil", dále pak zda je protokol určen pro tisk v zadaném měřítku nebo na celou stránku.

Na záložkách volíme jakou oblast budeme upravovat.

Úprava políčka/buňky je podobná například práci s MS Excel - stačí poklepat na buňku. Buňka může obsahovat různé zdroje dat - jak je patrné z obrázku.

Do jednotlivých polí lze vložit tato data:

  • data zkoušky definovaná v aktuální šabloně
  • údaje o projektu - data z rámu "Projekt"
  • údaje o společnosti - data z okna "Údaje o firmě"
  • lze zvolit z předdefinovaných textů - položka "Předdefinovaný text"
  • lze zvolit z předpřipravených obrázků - položka "Obrázek -název"
  • nebo lze jednoduše napsat vlastní text do buňky.

Důležité je rozlišovat mezi pojmy "Název" a "Obsah". "Název" vloží pojmenování datového typu (např. Vrtmistr), "Obsah" pak vloží zadanou informaci (např. Ing. Novák).

Data z měření a z vrstev zemin se pro tisk výstupního protokolu definují ve sloupcích.

Po úpravě můžeme zkontrolovat výslednou vytvořenou šablonu v rámech "Zkoušky" nebo "Zemní profily" - po vybrání zkoušky a stisknutí tlačítka "Tisknout protokol" se zobrazí náhled tisku.

Náhled tisku protokolu zkoušky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.